Nord for grøfta
(t/m: Birken Company)

Rett nord for grøfta – langs riksvei 3
Der ser du pipa – et minne er det
Som en fallos – fra en storhetstid

Rett nord for grøfta
Rett nord for grøfta
Finn du Rena

Rett på andre sia – litt lenger øst
Nedover lia – med hue først
”hundre-å-tjuen” – Heien bader i sol

Rett nord for grøfta
Rett nord for grøfta
Finn du Rena

To store møtes – to blir til en
Tømmer skulle fløtes – igjen er bare ve’n
Brøytningsplogen – hvor ble det av den

Rett nord for grøfta
Rett nord for grøfta
Finn du Rena

 

 

 

© Webmaster - Tor Erik Berge 2008 ©